Giá trị định giá Đất đường Hưng Long Quý Đức, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

16,885,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
13,508,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
18,574,402 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
11,217,730 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hưng Long Quý Đức, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)