Giá trị định giá Đất đường Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

154,866,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
123,893,064 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
170,352,963 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
192,813,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)