Giá trị định giá Đất đường Hoàng Đạo Thúy, Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

20,200,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
16,160,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
22,220,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
42,167,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoàng Đạo Thúy, Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)