Giá trị định giá Đất đường Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

99,375,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
79,500,120 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
109,312,665 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
105,360,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)