Giá trị định giá Đất đường Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

99,068,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
79,254,784 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
108,975,328 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
196,200,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)