Giá trị định giá Đất đường Hòa Hảo, Phường 4, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

268,859,870 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
215,087,896 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
295,745,857 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
191,228,770 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hòa Hảo, Phường 4, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)