Giá trị định giá Đất đường Hòa Bình, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

46,613,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
37,291,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
51,275,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
61,757,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hòa Bình, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)