Giá trị định giá Đất đường Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

178,252,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
142,601,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
196,077,420 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
150,499,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)