Giá trị định giá Đất đường Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

488,483,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
390,786,816 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
537,331,872 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
589,568,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)