Giá trị định giá Đất đường Hầm Chui Dân Sinh, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

27,550,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,417,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,815,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hầm Chui Dân Sinh, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội)

Tên đường Giá