Giá trị định giá Đất đường Hầm Chui Dân Sinh, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

28,710,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
24,403,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
37,323,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hầm Chui Dân Sinh, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Hà Nội)

Tên đường Giá