Giá trị định giá Đất đường Hai Bà Trưng, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

77,203,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
61,763,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
84,924,180 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
58,538,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hai Bà Trưng, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương)