Giá trị định giá Đất đường Hà Huy Tập, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

29,222,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,377,864 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
32,144,563 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
28,698,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hà Huy Tập, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang)