Giá trị định giá Đất đường Gầm cầu vượt, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

113,701,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
100,010,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
129,507,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
136,107,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Gầm cầu vượt, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)