Giá trị định giá Đất đường Đường vào Đảo Khỉ, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

7,246,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,797,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
7,971,425 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
8,361,790 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường vào Đảo Khỉ, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh)