Giá trị định giá Đất đường Đường tránh Cần Đước, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Long An - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

6,139,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,911,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
6,753,835 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
7,498,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường tránh Cần Đước, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Long An)