Giá trị định giá Đất đường Đường lô D-E chung cư Ấn Quang, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

250,280,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
200,224,512 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
275,308,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
248,138,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường lô D-E chung cư Ấn Quang, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)