Giá trị định giá Đất đường Đường đê, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Thái Bình - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

24,587,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
19,670,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
27,046,690 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
28,404,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường đê, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Thái Bình)