Giá trị định giá Đất đường Đường đê, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,100,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,080,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,110,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
10,100,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường đê, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội)