Giá trị định giá Đất đường Đường DC4, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

77,362,970 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
61,890,376 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
85,099,267 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
77,140,770 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường DC4, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)