Giá trị định giá Đất đường Đường dẫn vào đường cao tốc, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

81,713,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
65,371,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
89,885,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
61,625,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường dẫn vào đường cao tốc, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)