Giá trị định giá Đất đường Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

12,952,170 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,361,736 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
14,247,387 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
19,010,970 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)