Giá trị định giá Đất đường Đường B10, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

57,354,870 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
45,883,896 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
63,090,357 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
48,601,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường B10, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)