Giá trị định giá Đất đường Dư Hàng, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

109,256,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
87,405,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
120,182,370 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
113,729,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Dư Hàng, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng)