Giá trị định giá Đất đường Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

113,989,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
91,191,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
125,387,988 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
135,792,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)