Giá trị định giá Đất đường Đồng Trí 6, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

30,284,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
24,227,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
33,313,335 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
31,647,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đồng Trí 6, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng)