Giá trị định giá Đất đường Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

132,139,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
105,711,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
145,353,285 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
146,250,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)