Giá trị định giá Đất đường Đống Đa, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Bến Tre - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

8,581,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
6,864,832 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
9,439,144 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
8,581,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đống Đa, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Bến Tre)

Tên đường Giá