Giá trị định giá Đất đường Đỗ Văn Dậy, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

19,413,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,530,944 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
21,355,048 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
23,806,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đỗ Văn Dậy, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)