Giá trị định giá Đất đường Đỗ Thế Diên, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

21,679,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
17,343,744 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
23,847,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
29,187,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đỗ Thế Diên, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)