Giá trị định giá Đất đường Đò Bến Ba, Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước, Long An - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

6,144,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,915,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
6,758,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
5,928,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đò Bến Ba, Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước, Long An)