Giá trị định giá Đất đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

667,666,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
534,133,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
734,433,315 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
689,035,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)