Giá trị định giá Đất đường Đinh Đạt, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

23,416,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
18,732,912 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
25,757,754 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
94,513,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đinh Đạt, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng)