Giá trị định giá Đất đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

4,663,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,730,688 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,129,696 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
17,402,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đinh Bộ Lĩnh, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)