Giá trị định giá Đất đường ĐH 704, Xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,187,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
950,208 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,306,536 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
1,187,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (ĐH 704, Xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương)