Giá trị định giá Đất đường Đào Duy Từ, Phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

24,410,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
19,528,512 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
26,851,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
20,324,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đào Duy Từ, Phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)