Giá trị định giá Đất đường Dân Thắng 1- Nhị Tân 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

18,983,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,186,576 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
20,881,542 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
16,841,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Dân Thắng 1- Nhị Tân 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)