Giá trị định giá Đất đường D4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

32,713,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,170,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,984,784 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
32,300,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (D4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)