Giá trị định giá Đất đường D25, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

37,500,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
30,000,384 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
41,250,528 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
30,400,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (D25, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)