Giá trị định giá Đất đường Cửa Đông, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

542,499,690 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
433,999,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
596,749,659 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
504,432,930 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cửa Đông, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)