Giá trị định giá Đất đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

97,266,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
77,813,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
106,993,425 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
137,456,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)