Giá trị định giá Đất đường Cô Bắc, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

156,507,780 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
125,206,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
172,158,558 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
180,295,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cô Bắc, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)