Giá trị định giá Đất đường Chòm Sao, Xã Hưng Định, Thị xã Thuận An, Bình Dương - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

21,244,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
16,995,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
23,368,488 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
20,719,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Chòm Sao, Xã Hưng Định, Thị xã Thuận An, Bình Dương)