Giá trị định giá Đất đường Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

25,887,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
20,709,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
28,476,096 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
22,675,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ)