Giá trị định giá Đất đường Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

319,999,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
255,999,744 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
351,999,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
287,040,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)