Giá trị định giá Đất đường Cao Bá Quát, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

7,196,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,757,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
7,916,370 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
32,077,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cao Bá Quát, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam)