Giá trị định giá Đất đường Can Trường, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

11,839,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
9,471,488 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
13,023,296 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,813,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Can Trường, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)