Giá trị định giá Đất đường Can Trường, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

11,611,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
9,289,344 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
12,772,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,130,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Can Trường, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)