Giá trị định giá Đất đường Cách Mạng Tháng Tám, Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,117,670 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,094,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,629,437 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
5,117,670 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cách Mạng Tháng Tám, Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương)