Giá trị định giá Đất đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

294,760,690 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
235,808,552 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
324,236,759 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
195,148,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)